За Остеоартрозата

Основният рисков фактор е възрастта:

 • остеоартритът  засяга само 3% от хората под 45 години.
 • но той се среща сред 65% от хората над 65 години. Това не означава, че всички те изпитват болка, защото заболяването може да протича „тихо“.
 • 85% от хората над 80 години имат остеоартрит.

Възрастта е основния рисков фактор, но съществуват и много други с различна важност!

Рискови фактори за остеоартроза

Основни рискови фактори

Други рискови фактори

Възраст Травми: разкъсване на кръстни връзки, хирургично отстраняване на менискуса
Наднормено тегло и затлъстяване Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан (хондро-калциноза), метаболитни заболявания (генетична хемохроматоза)
Механични натоварвания (интензивен спорт, някои професии) Инфекциозни заболявания с въвличане на костите
Наследственост Усложнен ревматоиден артрит, болест на Бехтерев
Женски пол, менопауза
Остеонекроза
Аномалии в костите на крайниците
Дефицит на естрогени
Метаболитен синдром

Тазобедрените и коленните стави НЕ СА най-често засегнатите

 • Най-често страдат ставите на гръбначния стълб и пръстите
 • Най-тежко и инвалидизиращо обаче протича остеоартритът на носещите стави – коленни и тазобедрени
 • Макар и по-рядко срещан, остеоартритът на раменните стави също е силно инвалидизиращ
 • Глезените и лактите също могат да боледуват, но не толкова често (обикновено след травми на ставата или костите)

Телесното тегло и остеоартрозата имат „сложни взаимоотношения“

 • При пациенти с наднормено тегло и особено при хората със затлъстяване ставите са изложени на механично свръхнатоварване, което може да отключи развитието на остеоартрит, най-вече на колената.
 • Обаче:

–затлъстяването има „дозо-зависим“ ефект: рискът от остеоартрит на коленните стави се увеличава с 15%  на всяка единица повишение на ИТМ.

–важно е да се отбележи, че остеоартритът на ставите на пръстите също е по-чест сред хората с наднормено тегло!

Индекс на телесната маса – стойности:

 • 25-29.9 kg/m2  – наднормено тегло
 • > 30 kg/m2   – затлъстяване
 • > 40 kg/m2  – тежко затлъстяване
Société Française de rhumatologie website:
http://www.rhumatologie.asso.fr/04-Rhumatismes/grandes-maladies/0B-dossier-arthrose/A1_pourquoi.asp
Sellam J, Berenbaum F. Arthrose et obésité. Rev Prat 2012;;62::621-624.

Кога механичното натоварване води до остеоартроза?

 • Механичното свръхнатоварване е сериозен рисков фактор за остеоартрит, особено на колената.
 • Коляното е сложна става, затова натоварването върху него трябва да бъде равномерно разпределено и да не е прекомерно . Като рискови фактори за остеоартрит на коляното могат да се считат:

-прекомерното натоварване и особено затлъстяването-аномана костите на долните крайници-нестабилността на коляното, причинена от разкъсване на кръстни връзки

-хирургичното отстраняване на менискуса

-честото носене на тежки товари

 • Други рискови фактори за остеоартрит на коляното са неправилно лекуваните навяхвания, изкълчвания и счупвания.

Физически натоварвания и остеоартроза

 • Когато не се прекалява с тях, физическите упражнения не повишават риска от остеоартрит!
 • За рискови натоварвания се считат:

–професионалното спортуване с опасност от травма, например футбол или ръгби (за коленните стави)

–повтарящото се прекомерно натоварване

–повтарящите се микротравми (работници, постоянно използващи крикове, чукове и т.н. – остеоартрит на лакътя)

–Упражняването на професии, свързани с голямо натоварване на колената (строители, майстори, полагащи подови настилки, зидари, бояджии, градинари и др.)