За Остеоартрозата VI

   Преценка на необходимостта от хирургична намеса


Решението за смяна на увредената става с  протезна става
не се взема лесно. То зависи от:

 • Влиянието на заболяването върху качеството на живот
 • Шансовете за успех на медикаментозното лечение
 • Възрастта и придружаващите заболявания на пациента
 • Очакваната продължителност на живота

Преди пристъпване към операция се препоръчват:

 • Подходящи физически упражнение с цел подготвяне на мускулите, сухожилията и връзките за функциите, които ще изпълняват след оперативната смяна на ставата и намаляване на сковаността до минимум.
 • И, както преди всяка хирургична намеса, спрете пушенето! Това ще намали риска от инфекции и ще подобри протичането на следоперативния период

Site de la Société Française de rhumatologie :
http://www.rhumatologie.asso.fr/04-Rhumatismes/grandes-maladies/0B-dossier-arthrose/sommaire-arthrose.asp

Кога е времето за консултация с хирург?

 • 1. „Терминаленостеоартрит

–нуждата от хихургична намеса се определя от степента на инвалидизиране и/или интензивността на болката, която остеоартритът причинява на пациента

–именно тези симптоми, а не състоянието на ставата, установено при рентгеновото изследване или ЯМР определят необходимостта от хирургична намеса

–в практиката не са дефинирани клинични, рентгенологични или биологични критерии, на базата на които да се определя нуждата от хирургична смяна на засегнатата става

–влиянието на остеоартрита върху качеството на живот на пациентите (способност за използване на градски транспорт, справяне с домакинската работа, социален живот и т.н..) може да бде оценено чрез различни скали и въпросници (напр. индекс на Льокен)

 • 2. Остеоартрит в ранен стадий, когато ставата е деформирана или диспластична

–удачно е да се потърси мнението на хирург при пациенти с тежко деформирани стави, както и при неповлияваща се от лечението болка

хирургична намеса  може да се обсъжда при пациенти със симптоматичен остеоартрит на тазобедрената става, когато има дисплазия, както и  при нестабилно или „разместено“ коляно (варусна или валгусна деформация)

–протезите имат ограничен живот, затова тяхното поставяне (особено при по-млади пациенти) трябва максимално да се отсрочва

Хирургично лечение на остеоартрит на колянна става

 • Хирургичната намеса е показана при пациенти с неповлияващ се от лечението, болезнен и инвалидизиращ остеоартрит.
 • Необходимостта от операция се преценява най-вече на базата на болката и инвалидизацията и в по-малка степен по рентгенологичната находка.
 • Решението за смяна на ставата се взема след цялостна преценка:

–клинична (възраст, функционално състояние, придружаващи заболявания и диапазон на движенията в ставата)

–и рентгенологична (обикновена рентгенография)

 • Първият фактор, който се взема под внимание е тежестта на симптомите на заболяването: болка, скованост, стесняване на ставното пространство, деформации и т.н.

 

Хирургично лечение на остеоартрит на колянна става

 • Остеотомията е подходяща за пациенти до 60-65 години, особено при активен начин на живот.
 • Общо правило е, че остеотомията е показана при пациенти, чиито симптоми са недостатъчно контролирани с перорални медикаменти и вътреставни инжекции.
 • Важно е остеотомията да се извърши в по-млада възраст, когато симптомите са изразени, но поносими и състоянието не е станало особено тежко.
 • Ако се закъснее с остеотомията, шансовете за добър изход намаляват, но същевременно пациентът е все още млад за смяна на става.
 • Остеотомията, извършена навреме може да отложи нуждата от смяна на ставата с до 12 години.

Varus osteotomy for knee osteoarthritis by biomaterial implantation.

Хирургично лечение на остеоартрит на тазобедрена става

 • Решението за пристъпване към смяна на тазобедрена става не зависи от рентгенологичната тежест на заболяването, а от интензивността на болката, дискомфорта и инвалидизацията.
 • Изкуствените стави имат живот до 15 години, което обяснява защо хирурзите не са склонни да ги препоръчват на по-млади пациенти.
 • Имплантите неизбежно се износват с течение на времето, затова при по-млади пациенти често се налага повторна операция, която е по-сложна в сравнение с първата.

Хирургично лечение при остеоартрит на ставите на ръката

 • Остеоартритът има склонност да засяга няколко различни стави на пръстите, поради което има стремеж към избягване на хирургичното лечение.
 • Макар и да се налага рядко, трапецектомия може да се обсъжда при остеоартрит на палеца, когато ставата е много болезнена.
 • И артродезата, и трапецо-метакарпалното протезиране
  са теоретично възможни, но много редки в практиката.

Хирургично лечение на остеоартрита – обобщение:

 • За пациентите с инвалидизиращ и неповлияващ се от консервативно лечение остеоартрит хирурзите разполагат с различни средства, между които могат да избират в зависимост от:

–възрастта на пациента

–функционалното състояние на засегнатите стави  и степента на инвалидизация

–стадия и тежестта на заболяването