За Остеоартрозата II

Наследственост и остеоартроза


 • Хората, които имат родител, брат или сестра с остеоартрит носят по-висок риск да развият заболяването.
 • Доказателствата:

–има семейства, в които броят на хората над 50 години с остеоартрит  е пропорционално много по-голям от средните стойности за общата популация

–при еднояйчните близнаци остеоартритът по-често засяга и двамата близнаци в сравнение с разнояйчните

–тези генетични фактори  имат значение най-вече при остеоартрит на тазобедрената става и ставите на ръката

Société Française de rhumatologie website:

http://www.rhumatologie.asso.fr/04-Rhumatismes/grandes-maladies/0B-dossier-arthrose/A0_definition.asp
INSERM (National medical research institute) website
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/arthrose

Други рискови фактори

 • Пол и хормонален статус: жените след менопауза са по-застрашени да развият остеоартрит на коляното, бедрото и ставите на ръката, отколкото мъжете в подобна възраст
 • По-голямата дължина на бедрените кости увеличава риска от развитие на остеоартрит независимо от възрастта на пациента

http://www.ameli-sante.fr/arthrose-de-la-hanche/facteurs-de-risques-arthrose-de-la-hanche.html
http://www.ameli-sante.fr/arthrose-du-genou/facteurs-de-risque-arthrose-du-genou.html

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Рискови фактори – обобщение:

 • Остеоартритът е подчертано свързано с възрастта заболяване

 • Най-често се засягат ставите на гръбначния стълб и ръцете

 • Най-инвалидизиращ е остеоартритът на тазобедрените и коленните стави

 • Хората със затлъстяване са по-застрашени от остеоартрит (особено на коляното)

 • Умерените физически упражнения не са рисков фактор (освен при повтарящи се травми)

 • Жените след менопауза развиват остеоартрит с по-голяма вероятност от мъжете на подобна възраст

 • Нестабилното коляно и анатомичните малформации на костите на долните крайници са самостоятелен рисков фактор

Хронично ставно заболяване с дегенерация

 • Остеоартритът се характеризира с:

–постепенно разрушаване на ставния хрущял

–ремоделиране на подхрущялната кост

–образуване на костни шипове

–вторично синовиално възпаление

Какви типове остеоартроза различаваме?

 • Прави се разграничение между следните типове остеоартрит:

Симптоматичен причинява болка и нарушава ставната функция, „видим“ е на обикновена рентгенова снимка

– Остеоартрит на носещите стави (тазобедрена и колянна)

– Остеоартрит на не-носещите стави
(раменна и стави на пръстите на ръката)

 Първичен остеоартрит

 Вторичен остеоартрит – вследствие на травми,
аномалии на костите, инфекциозни и възпали-

      телни заболявания, болести на обмяната и др.

Как прогресира остеоартрозата?

 • Истинската природа и поведението на остеоартрита във времето все още не са напълно изяснени
 • Те варират широко в зависимост от засегнатата става и конкретния пациент
 • Остеоартритът най-често има неравномерна прогресия (периоди на обостряне или „избухване“ се редуват с неактивни фази)
 • Описани са и два други пътя на прогресиране:

бързопрогресиращ деструктивен остеоартрит, при който ставният хрущял се разрушава напълно за по-малко от 2 години

–и бавнопрогресиращ остеоартит, без типични обостряния, с бавен ход

Sellam J, Berenbaum F. Arthrose. Rev Prat. 2011; 61: 675-686

image-22

 Още за заболяването…

 • Съществуват няколко „нива“ на остеоартрита: анатомичен (с наличие на ставна увреда, която не винаги е откриваема), рентгенологичен и симптоматичен
 • Много пациенти имат рентгенологично доказан, но
  безсимптомен остеоартрит
 • Не е задължително остеоартритът да протича с болка


Société Française de rhumatologie website:
http://www.rhumatologie.asso.fr/04-Rhumatismes/grandes-maladies/0B-dossier-arthrose/A0_definition.asp
INSERM (National medical research institute) web site:
http://www.inserm.fr/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/arthrose